Permakulturni inštitut Maribor

Neprofitna okoljevarstvena organizacija

Smo neprofitna okoljevarstvena organizacija, ki je formalne okvirje dobila oktobra leta 2016. Neformalno se je inštitut začel oblikovati že leta prej.

Na Permakulturnem Inštitutu Maribor združujemo znanost in etiko, ki sta pri načrtovanju trajnostnih sistemov med seboj tesno povezani. To pa pomeni, da se nikoli ne uporabljajo znanstvena odkritja, ki niso v skladu z etičnimi načeli.

Poizkušamo čim manj problematizirati, saj so za to pristojni mediji in politiki. Smo pa močno zavezani k reševanju težav z dejanskimi rešitvami. Zato:

  • Prikazujemo trajnostne prakse.
  • Jih poučujemo.
  • Nudimo izobraževanja in delavnice.
  • Možnost nakupa naših inovativnih izdelkov.
  • Prehrambnih produktov nad – ekološkega standarda.
  • Načrtujemo posesti po permakulturnih principih.
  • Povezujemo se z izobraževalnimi inštitucijami.

Celostne rešitve potrebujejo celostni pristop, zato so naši produkti na voljo širši javnosti, vse viške pa vlagamo v regeneracijo uničenih površin.

Permakultura je znanost načrtovanja trajnostnih sistemov

Na začetku je bila beseda permakultura skovana iz besed permanentna in agrikultura. Vendar pa je hitro postalo jasno, da je pomen prerasel proizvodnjo hrane, zato je dobila pomen permanentne kulture. Na začetku se je permakultura osredotočala na trajnostne rešitve pri pridelavi hrane.

Industrijska pridelava hrane je namreč kriva za več kot 50 odstotkov onesnaževanja okolja, kriva je za obsežna uničevanja ekosistemov ter izumiranja živalskih in rastlinskih vrst. Vendar pa če želimo regenerirati okolje in izboljšati življenje na tem planetu, moramo zajeti celotno človeško bivanje.

Temelj so etična načela in vrednote.

Permakultura temelji na etičnih načelih in vrednotah, ki so v današnjem svetu pogosto spregledani ali pozabljeni. Najpomembnejši med njimi so:

  • Skrb za Zemljo, za njene žive in nežive sisteme. Središče tukaj je življenjska etika. Vsa živa bitja imajo višjo vrednost.
  • Skrb za ljudi. Ljudje so center permakulturnega sistema. Če lahko sami poskrbimo za svoje osnovne potrebe, nam ni treba sodelovati v obsežnem uničevanju Zemlje.
  • Vračilo viškov v prvi dve etični načeli. Ko imamo zadoščene svoje osnovne potrebe in smo si po najboljših zmožnostih uredili svoja domovanja, lahko razširimo svoj vpliv in priskočimo na pomoč drugim, da bi tudi oni dosegli to, kar mi že imamo.